عکاسی پرتره ، پرتره چیست ، عکاسی پرتره چیست

هرآن چیزی که باید درباره عکاسی پرتره بدانید

عکاسی پرتره را باید در دسته تو دل برو ترین و محبوب ترین سبک های عکاسی قرار داد. در این شیوه عکاسی چهره انسان ها، حرفِ اول را می زند و محوریتِ موضوعِ عکس است. هرچند که انواعِ عکاسی پرتره تنوع های شگفت انگیزی دارد، برای مثال پرتره های تمام قد، هنری و تبلیغاتی که هرکدام طرفدارانِ مخصوصِ خود را دارند؛ اما حقیقت این است که انگار ما به صورتِ ناخودآگاه عکاسی پرتره ای که صرفا از چهره گرفته شده باشد را یک پرتره اصیل می دانیم!
ما در این مقاله سعی داریم با تشریحِ معنای این سبک از عکاسی، این که اصلا معنای پرتره چیست، چه زمانی رایج شد و مهمتر از همه این که عکاسی پرتره چیست، راهِ شما را در آشنایی با این شیوه عکس برداری هموار کنیم.

چرا پرتره این همه جذاب است؟

اصلِ عکاسی پرتره در دسته سبک های رئال قرار می گیرد؛ یعنی در حقیقت شما هیچ عنصرِ خیال انگیز، جادویی یا غیر واقعی در عکس مشاهده نمی کنید؛ بلکه شما فقط یک چهره، دو چشم، چین های ریز ‌و‌درشت و سایرِ متعلقاتِ صورت را در عکس می بینید.
زاویه قرارگیری دوربین کاملاً در یک خطِ مستقیم با سوژه قرار دارد. در این میان ممکن از ترفندهای عکاسی پرتره با نور طبیعی که از پنجره می تابد، سافت باکس ها ویا نور های مصنوعی هم بهره بگیرید. 

فردی به لنزِ دوربین خیره شده و بنا بر هدف و حسی که در هنگامِ گرفتنِ عکس دارد ترجیح می دهد که حالتی بی حس، غمگین و یا حتی خندان داشته باشد. هنوز علتِ این که نوعِ بشر تا این حد به سبکِ عکاسی پرتره تمایل و علاقه مندی نشان داده است کشف نشده اما من فکر می کنم همه ما دوست داریم که در عکس هایمان دقیقا همان چیزی را به بیننده نشان بدهیم که در حقیقت هستیم.
دلمان نمی خواهد ژست های بی خودِ دلبرانه بگیریم یا به افقی خیره شویم که وجود ندارد و بی معنیست. چشم های ما دروازه روحِ ما هستند و دلمان می خواهد با نهایتِ سادگی در خیرگی به لنزِ دوربین، با نگاهمان مخاطب را درگیر کنیم.

اصلا پرتره چیست؟

این که پرتره چیست را به راحتی می توان با دیدنِ قدیمی ترین عکس های پرتره ثبت شده در دنیا فهمید. حقیقت این است که پرتره، به معنای تمثال (طرحی که صرفا از صورتِ یک انسان برداشته شده باشد) است. شاید حالا دیگر دلیلِ این که ما پرتره های تمام قد یا تبلیغاتی و شاخه های بعداً اضافه شده به این سبک را اصیل نمی دانیم، دقیقا همین موضوع است؛ معنای پرتره!

اگر بخواهیم بگوئیم که دقیقا پرتره چیست؛ شاید کمی نیاز به تعبیراتِ شاعرانه داشته باشیم. پرتره تمامِ تمرکز و هم و غمش، چشم های سوژه است. اجازه می دهد فقط این دو دریچه صحبت بکنند و با هرچیزِ اضافه ای که حواسِ بیننده عکس را پرت کند مخالف است و به سرعت حذفش می کند. لنزِ دوربین در پرتره، با چهره صمیمی است؛ چرا که آنقدر به صورت و اجزایش نزدیک شده و کادر را برای موجوداتِ دیگر بسته  نگهداشته که فقط صدای چشم ها را می شنود و تنها با آن دو است که صحبت می کند. 

اگر باز هم می خواهید بدانید که پرتره چیست باید به عنوانِ راهنمایی آخر بگویم که پرتره، حقیقتی ترین چیزی که هستید را به تصویر می کشد؛ نه با پر حرفی و نه با وادار کردنتان به گرفتنِ ژست هایی که شبیهِ شما نیست؛ پرتره از شما می خواهد خودِ خودِ خودتان باشید!

اگر دنباله همین تعریف از پرتره را بگیریم، می توانیم به تفاوتِ عکاسی پرتره و مدلینگ هم برسیم. ما در پرتره از سوژه می خواهیم خودش باشد و چشم هایِ کانونِ توجهش با مخاطب حرف بزند. اما در عکاسی مدلینگ سوژه باید سعی کند به وسیله محصولی که قصدِ تبلیغش را دارد حرف هایش را بزند. 

برای مثال عکسِ اصیلی که فقط قصد دارد چهره را به تصویر بکشد (عکاسی پرتره) دیگر برایش تفاوت ندارد که برندِ لباسِ سوژه چیست، مارکِ و جلوه های بصری کیف و کفشِ فرد در عکس کاملا مشهود است یا نه و هر نوع جلبِ توجه دیگری که باعث بشود ما به روی چشم ها و احساساتِ خودِ سوژه توجه نکنیم. این روند در عکاسی مدلینگ دقیقا وارونه تمامِ نکاتی است که گفتیم.

زمانی که ویروسِ پرتره در جهان شیوع پیدا کرد!

تا این جای مقاله کم و بیش با این که عکاسی پرتره چیست و اصلا مفهومِ پرتره چیست آشنا شدیم؛ اما این که سرنوشتِ و تاریخچه عکاسی پرتره به مرور چگونه رقم خورده است را به ادامه مقاله میسپاریم.  هر رویدادِ هنری از جایی نشات گرفته و به مرور شبیه به نوعی ویروس در جهان شیوع پیدا کرده. هرچند که ویروس های هنری خصوصا اگر جریان سازی مثبتی داشته باشند و حرفی جدید برای گفتن ارائه بدهند، برخلافِ ویروس های انسانی، سیستمِ ایمنی بدن را تقویت می کنند و ما را یک پله کامل تر و انسان تر می سازند.

نقاشی پرتره و سپس عکاسی به سبک پرتره

سبک های عکاسی عموما فرزند خوانده ها و زیر شاخه های سبک های نقاشی هستند. اگر مقاله عکاسی مینیمال که در همین سایت قرار داده ایم را خوانده باشید، متوجه می شوید که ابتدا سبکِ نقاشی مینیمال پایه گذاری شد و به مرور سبکِ عکاسی با همین نام و سبک و سیاق از دلِ این شیوه نقاشی متولد شد. عکاسی پرتره نیز دقیقا به همین صورت خلق شده است.

رنه مارگیتِ بلژیکی، نقاشی در سالِ 1935 اولین نقاشی خود که نسبتاً فارغ از قید از بندهای سورئال بود را به تصویر کشید. این نقاشی مارگیت به صورتِ تخصصی آموزش عکاسی پرتره هنری را به بیننده نمی داد اما در بطنش نکاتی داشت که به مرور باعثِ شکل گیری عکاسی پرتره هنری و سایرِ زیرشاخه های پرتره شد. 

او در نگاهِ اول یک نمای کاملا رئال از اشیایی که بر روی میزش بود (لیوانِ کریستالی، یک بطری شراب، ، قاشق و چنگالش و بشقابی سفید که درآن کالباسی گذاشته است) را به روی بومِ نقاشی خود کشید و نامِ آن را پرتره اشیاء گذاشت. ما در تعریفِ این که پرتره چیست گفتیم: تمثالی که از چهره انسان گرفته شده باشد اما چرا مارگیت بر خلافِ معنی عمل کرد؟ اگر عکس را ببینید متوجه چشمی که در وسطِ کالباس است می شوید، این چشم در حقیقت همان دروازهِ ورود به قلبِ انسان ها است و مارگیت در این جا به صورتِ نمادگونه و هوشمندانه ای توجه ما را به این چشم جلب می کند. 

این اثر حالا دیگر هم سمبل گرایانه و جادویی است و هم رئال! از طرفی مارگیت توانسته بود چشمِ یک انسان را محوریتِ سناریو قرار بدهد و حتی ما را با نحوه جلبِ توجهش کمی بترساند. تمامِ این وقایع سرآغازی برای تولدِ عکاسی پرتره شد. عکاسان می دیدند که علاوه بر اشراف، طبقاتِ متوسط و حتی رو به پائین هم علاقه زیادی به ثبتِ تصویرشان به صورتِ پرتره دارند اما نقاشی های پرتره علاوه بر هزینه بر بودن، زمانِ زیادی را برای خلق شدن میکٌشتند.

 به مرور و با الهام از نامِ نقاشی مارگیت، سبکِ عکاسی پرتره در دنیا رایج شد و حالا دیگر همه می توانستند یک عکس که صرفا از چهره شان گرفته شده بود، بدونِ صرفِ وقت و هزینه زیاد داشته باشند؛ به مرور و با اضافه شدنِ امکاناتِ بیشتر به عدسی دوربین ها و قدرتِ متمرکزسازی نور، عکاسی پرتره در طبیعت هم، هوادارنِ زیادی را به خودش جلب کرد. 

این پیشرفت ها به قدری  مشهود و فراگیر شد و آنقدر علاقه مندانِ زیادی به خودش جذب کرد که عکاسان تصمیم گرفتن هرنوعِ خواسته ای که سوژه قصدِ رسیدن به آن به وسیله عکاسی پرتره دارد را پاسخگو باشند.
شاید آن اوایل عملی کردنِ عکاسی پرتره در شب، نوعی رویا و خیالِ خوش محسوب می شد اما آن ها به وسیله قدرتِ تکنولوژیِ مصنوعی سازی نور و همین طور اختراع و بیشتر به کار بستنِ جعبه های ملایم کننده نور، این رویا را برای مشتریان و عاشقانِ پرتره تبدیل به واقعیت کردند.

در عکاسی پرتره به خود کفایی برسید!

خوشبختانه گوشی های هوشمندِ امروزی علاوه بر نیاز های ریز و درشتی که توانسته اند در زندگیِ روزانه ما برطرف کنند، می توانند احتیاجِ ما به گرفتنِ یک عکس پرتره نسبتاً حرفه ای را هم بر آورند.
در حقیقت قابلیتِ پرتره که در سال های اخیر به دوربین های موبایل اضافه شده توانسته ما را با جذابیت عکاسی پرتره در خانه بیش از پیش آشنایی کند. با یک تنظیمِ ابتدایی نور و زاویه دوربین، به همراهِ فعال کردنِ قابلیتِ مات سازی محیطِ اطراف و همچین یک پایه ثابتِ نگه دارنده موبایل که هزینه چندانی هم ندارد، می‌توانید اولین خالقِ عکاسی پرتره سیاه و سفیدِ چهره خود یا دوستانتان باشد.

در نهایت مانند همیشه اکستون استودیو به پشتوانه دانش، تجربه و نوگرایی که در انواع سبک های  عکاسی بزرگسال از جمله عکاسی به سبک پرتره در اختیار دارد، می تواند برای خلق عکس های پرتره هم به شکل اصیل و کلاسیک و هم با حالات جدید و خاصی که می تواند یک پرتره مدرن از شما ثبت کند، کنارتان باشد. برای تماس با ما کلیک کنید.

این مطالب را هم حتما بخوانید:

فهرست مطالب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *